Prawa autorskie i odpowiedzialność prawna

Autorzy bloga toniepiekarnia.pl w żadnym przypadku nie przyjmują odpowiedzialności za żadne szkody, bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne, następcze lub w inny sposób związane z używaniem lub niemożnością używania niniejszego serwisu lub jego zawartości, czy to na mocy prawa kontraktowego, deliktowego, odpowiedzialności całkowitej, czy innej — nawet jeśli autorzy zostaną powiadomieni o możliwości zaistnienia takich szkód.

Autorzy zastrzegają sobie też prawo do dokonywania zmian, uzupełniania i usuwania treści stron internetowych serwisu zawsze, gdy uznają to za stosowne, bez wcześniejszej zapowiedzi. Nie jest to objęte żadnego rodzaju odpowiedzialnością.